Η εκφόρτωση των οχημάτων από το ΕΓ/ΟΓ NORMAN ATLANTIC συνεχίζεται στο Μπάρι. Εκφορτώνονται συγχρόνως τα καταστρώματα οχημάτων 4 και 3, όπου τα οχήματα είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα από την φωτιά. Κατεστραμμένο ολοσχερώς είναι επίσης το εσωτερικό των οχημάτων και τα αντικείμενα και αποσκευές που ήσαν μέσα σε αυτά. Τα οχήματα μεταφέρονται εκτός πλοίου και στην συνέχεια μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης, στην συνέχεια δε θα καταστραφούν σε εγκατάσταση ανακύκλωσης μετάλλων.

Θα ακολουθήσει η εκφόρτωση των γκαράζ 1 και 2 , η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός των αμέσως επομένων εβδομάδων. Τα οχήματα στους χώρους αυτούς δεν είναι κατεστραμμένα από την φωτιά. Εν τούτοις, η μακρόχρονη παραμονή τους και έκθεσή τους σε ακραίες θερμοκρασίες, σε νερό, υγρασία, χημικούς παράγοντες κ.λπ., τα καθιστά και αυτά με βεβαιότητα κατεστραμμένα.

Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι ήσαν στο πλοίο την προηγούμενη εβδομάδα, επιθεωρώντας και εξετάζοντας τους χώρους που ελευθερώνονταν με την απομάκρυνση των οχημάτων. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία ή ενδείξεις σχετικά με τους επιβάτες που είναι ακόμα αγνοούμενοι.

 

Πλήρως Κατεστραμμένο Όχημα Εντολέα μας στο Γκαράζ Νο. 5

Πλήρως Κατεστραμμένο Όχημα Εντολέα μας στο Γκαράζ Νο. 5