Στις 2 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Γένοβα της Ιταλίας, στις εγκαταστάσεις της εξειδικευμένης σε ηλεκτρονικά πλοίων εταιρείας Ship System, συνάντηση των πραγματογνωμόνων, παρουσία και με την συμμετοχή των δικών μας εμπειρογνωμόνων, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εντεταλμένης από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές του Μπάρι Ιταλίας τεχνικής διερεύνησης για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς στο NORMAN ATLANTIC.

Εκεί είχε μεταφερθεί, κατόπιν εντολής των εισαγγελικών και δικαστικών Αρχών του Μπάρι, η κεντρική μονάδα καταγραφών δεδομένων του NORMAN ATLANTIC, που αφαιρέθηκε από τους πραγματογνώμονες. Ο σκοπός είναι να ελεγχθούν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί, όπως χρόνος και σημείο ενεργοποίησης ανιχνευτών φωτιάς και καπνού, συναγερμοί πυρκαγιάς, ενεργοποίηση συστημάτων κατάσβεσης, λειτουργία λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού ανάγκης του πλοίου, και άλλα.

Έγινε εξαγωγή των ηλεκτρονικών δεδομένων της μονάδας, τα οποία θα εξετασθούν στην συνέχεια από τους τεχνικούς. Με βάση τις αρχικές διαπιστώσεις και με επιφύλαξη των ευρημάτων της εξέτασης του εξοπλισμού, εκφράζεται ανησυχία ότι η μνήμη της κεντρικής αυτής μονάδας του πλοίου ήταν πολύ περιορισμένης χωρητικότητας και ότι για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα όσα συνέβησαν προ και κατά τον χρόνο εκδήλωσης της φωτιάς, αλλά μόνο όσα έγιναν μεταγενέστερα.

Η τεχνική διερεύνηση συνεχίζεται, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασισθεί ούτε ανακοινωθεί πότε θα γίνει εκ νέου επιβίβαση των εμπειρογνωμόνων στο NORMAN ATLANTIC ούτε πότε θα αρχίσει η απομάκρυνση των οχημάτων τόσο από τα ανώτερα γκαράζ, όσο και από τα κατώτερα γκαράζ 1 και 2, όπου τα οχήματα φέρεται να μην έχουν υποστεί ολοκληρωτική βλάβη από την φωτιά. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε το ζήτημα στενά και έχουμε διορίσει εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα αυτοκινήτων στο Μπάρι για να επιθεωρήσει και εκτιμήσει την κατάσταση των οχημάτων, όταν θα απομακρυνθούν από το πλοίο.