Υποβλήθηκε σήμερα, 28.6.2016, στο δικαστήριο της Northern District of Carolina, στις ΗΠΑ, όπου εκκρεμούν οι ομαδικές αγωγές καταναλωτών κατά της Volkswagen, το σχέδιο συμβιβασμού μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ιδιοκτητών αυτοκινήτων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Το σχέδιο αφορά προς το παρόν μόνο τα οχήματα diesel 2.0 λίτρων και έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας και διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών. Θα ισχύσει εφόσον λάβει την έγκριση του αρμοδίου δικαστή Judge Charles M. Breyer. Αντίστοιχες προτάσεις-σχέδια συμβιβασμού αναμένεται να ακολουθήσουν και για άλλους τύπους οχημάτων στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά το όχημά τους, οι καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν ανάμεσα σε: (α) επαναγορά του οχήματος από την VW, που αφορά περίπου 475.000 οχήματα diesel2.0 λίτρων, ή, (β) εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, την ΕΡΑ, και την αντίστοιχη Αρχή της Καλιφόρνια, τροποποίηση του συστήματος ώστε οι ρύποι που εκπέμπονται να είναι εντός των νομίμων ορίων.

Επιπλέον, το σχέδιο συμβιβασμού προβλέπει την δημιουργία από την Volkswagen ενός κεφαλαίου ύψους $10,033 δισεκατομμυρίων από το οποίο θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Ανεξάρτητα και πέραν της λύσης που θα επιλέξουν οι καταναλωτές για το όχημά τους, κατά τα παραπάνω, θα λάβουν επιπλέον και ένα ποσό που προβλέπεται από 5.000 έως 10.000 $ ανά όχημα των 2.0 λίτρων, από το κεφάλαιο των 10 δις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να δει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου της Καλιφόρνια http://cand.uscourts.gov/crb/vwmdl/proposed-settlement .

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το διεθνές δίκτυο δικηγόρων Global Justice Network, του οποίου το γραφείο μας είναι μέλος, εκπροσωπεί σημαντικό αριθμό ζημιωθέντων καταναλωτών / ιδιοκτητών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων, και δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, προεχόντως κατά της VW αλλά και ενδεχομένως κατά άλλων υπευθύνων.

Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών, το Global Justice Network συμμετέχει στην Ολλανδία στο CLEAN Foundationσυλλογικό ευρωπαϊκό φορέα νομικής εκπροσώπησης των θυμάτων του σκανδάλου ρύπων της VW, που, κατά το ολλανδικό δίκαιο, εκπροσωπεί ζημιωθέντες καταναλωτές από το σύνολο της Ευρώπης κατά τα πρότυπα των αμερικανικών class actions. Το CLEAN Foundation επιδιώκει κατʼ αρχήν την επίτευξη ενός συνολικού πλαισίου αποζημίωσης των ιδιοκτητών οχημάτων με τον ρυπογόνο κινητήρα, ανεξαρτήτως επιτυχών ή μη και επιπλέον τεχνικών διορθώσεων των οχημάτων, που επαγγέλλονται εκ μέρους της αυτοκινητοβιομηχανίας, στα πρότυπα της διαδικασίας που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Οι Έλληνες καταναλωτές, κάτοχοι ρυπογόνων οχημάτων έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες στην Ολλανδία, αποφεύγοντας ατομικές διεκδικήσεις στα εθνικά δικαστήρια που θα είναι χρονοβόρες, δαπανηρές και όπου θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε μεμονωμένο επίπεδο μία πολυεθνική αντίδικο, αφετέρου δε θα αποσοβηθεί ο κίνδυνος να επιχειρηθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία διαφορετική μεταχείριση εις βάρος των Ελλήνων σε σχέση με καταναλωτές σε άλλα δυτικά κράτη.