Σε συνέχεια των νεότερων εξελίξεων και ιδίως κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης του Ομίλου VW ότι προτίθεται να ανακαλέσει για να επισκευάσει – τροποποιήσει όλα τα ελαττωματικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά, θεωρούμε σκόπιμο να συστήσουμε στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί: να ελέγξουν και να ζητήσουν να πληροφορηθούν λεπτομερώς ποιες οι «επισκευές» που θα γίνουν στο αυτοκίνητό τους και ποιες οι επιπτώσεις αυτών, εάν μετά την επέμβαση θα πληρούνται οι συμβατικά υπεσχημένες προδιαγραφές του οχήματος και ιδίως να αποφύγουν να υπογράψουν έγγραφα παραίτησης τυχόν απαιτήσεών τους, πριν βεβαιωθούν για τα παραπάνω.