Δικηγορικά γραφεία, μέλη του διεθνούς δικτύου δικηγόρων GlobalJusticeNetworkόπου συμμετέχει το γραφείο μας, πρωτοστατούν στις νομικές διαδικασίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων της Volkswagen. Στις ΗΠΑ έχουν ασκηθεί συλλογικές αγωγές, στην Ισπανία εχθές κατετέθη η πρώτη αίτησης αστικής δικαστικής διαμεσολάβησης, στην Τσεχία υπάρχει έντονη κινητικότητα, και ακολουθούν και άλλες χώρες.