Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα που συνέβη τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη της Λάρισας και ευχόμαστε την ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Πέραν των ποινικών ευθυνών που θα αναδείξουν οι αρμόδιες έρευνες και διαδικασίες, θα προκύψουν αναμφισβήτητα και θέματα αστικών δικαιωμάτων των θυμάτων και των οικογενειών τους.

  1. Ο σιδηροδρομικός μεταφορέας, η επιχείρηση δηλαδή που συμβάλλεται και εκδίδει τα εισιτήρια των επιβατών, εν προκειμένω η εταιρεία Hellenic Train, ευθύνεται καταρχήν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών, που ενσωματώνει διατάξεις διεθνών κειμένων (CIV – COTIF) για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1371/2007 θα αντικατασταθεί στις 7 Ιουνίου 2023 από το νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό 782/2021.

Σε περίπτωση τραυματισμού επιβάτη τρένου, η αποζημίωση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Έξοδα μεταφοράς και θεραπείας
  • Αποζημίωση για ανικανότητα προς εργασία, πρόσκαιρη ή μόνιμη
  • Ηθική βλάβη

Σε περίπτωση θανάτου επιβάτη τρένου, η αποζημίωση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Έξοδα μεταφοράς σορού και κηδείας
  • Απώλεια διατροφής συγγενών
  • Ψυχική οδύνη

Οι επιβάτες δικαιούνται και αποζημίωση για απώλεια των αποσκευών τους

Προσοχή! Ο νόμος επιτρέπει υπό προϋποθέσεις στον σιδηροδρομικό μεταφορέα

  • να ισχυριστεί απαλλαγή του από την ευθύνη για διάφορους λόγους, όπως π.χ. αποκλειστική ευθύνη τρίτου

ή

  • να προβάλει περιορισμό της ευθύνης του σε ανώτατα όρια αποζημίωσης

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοια επιχειρήματα θα πρέπει οι επιβάτες – θύματα να αναζητήσουν εξειδικευμένη νομική συμβουλή προκειμένου να ενημερωθούν για τα πλήρη δικαιώματά τους και να βεβαιωθούν ότι θα γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την προστασία και διεκδίκηση του συνόλου των δικαιωμάτων τους.

  1. Οι επιβάτες και συγγενείς τους θα έχουν ενδεχομένως το δικαίωμα να στραφούν παράλληλα και κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου φορέα, εφόσον εκτός από τον σιδηροδρομικό μεταφορέα Hellenic Train προκύψουν παράνομες πράξεις και παραλείψεις και τρίτου ή τρίτων, όπως π.χ. του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) ή άλλου φορέα και των υπαλλήλων τους, του Υπουργείου Μεταφορών ή άλλου.

Τα θύματα θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένη νομική συμβουλή για να μην κινδυνεύσουν να χάσουν κάποιο από τα δικαιώματά τους.

Εξαιρετικά χρήσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η συμμετοχή των θυμάτων στην διερεύνηση του ατυχήματος από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας των Μεταφορών και τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, με δικούς τους τεχνικούς και νομικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες.