Η τρίτη κατά σειρά συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου Μπάρι της Ιταλίας σχετικά με την αστική αγωγή των εκπροσωπουμένων από το γραφείο μας θυμάτων του ναυτικού ατυχήματος του NORMAN ATLANTIC έλαβε χώρα στις 11 Ιουλίου 2018. Κατά την συζήτηση αυτή τέθηκαν και πάλι δικονομικά και προδικαστικά ζητήματα από διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές, η επίλυση των οποίων κρίθηκε αναγκαία από την αρμόδια Δικαστή Carmela Romano, με διαταγή/προδικαστική απόφαση που αναμένεται να εκδώσει σύντομα, πριν προχωρήσει το Δικαστήριο στην εξέταση και εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης, δηλαδή στην εξέταση των πραγματικών περιστατικών της πυρκαγιάς στο πλοίο, των αιτίων και ευθυνών που συνδέονται με τη ναυτική τραγωδία και την ζημία των θυμάτων και τέλος την επόδωση των ευθυνών. Η νέα και – όπως αναμένεται – επί της ουσίας πλέον συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπάρι, θα ορισθεί με την διαταγή της Δικαστού, σε σύντομο χρονικό διάστημα.