Στις 2 Ιουλίου 2015 είναι το επόμενο ραντεβού των πραγματογνωμόνων στα πλαίσια της διερεύνησης για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας του NORMAN ATLANTIC. Πρόκειται να συναντηθούν στην Γένοβα της Ιταλίας, προκειμένου να εξετάσουν το alarm panel του πλοίου, δηλαδή τον πίνακα όπου καταγράφονται (ή θα έπρεπε να καταγράφονται υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας) οι συναγερμοί που ενεργοποιήθηκαν κατά το συμβάν. Η εξέταση θα λάβει χώρα στο εξειδικευμένο εργαστήριο τις Ship System Srl. Κύριος στόχος είναι η εξαγωγή των δεδομένων από τον καταγραφέα και η δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων. Εμπειρογνώμονες διορισμένοι από εμάς θα παρευρεθούν. Κατά την συνάντηση αυτή αναμένεται να καθορισθεί και το πρόγραμμα των πραγματογνωμόνων που έχουν διορισθεί από το δικαστήριο του Μπάρι για τις επόμενες ενέργειες, τόσο επί του πλοίου όσο και για την εξέταση κρισίμων μηχανημάτων και εξοπλισμού του πλοίου. Αναμένεται επίσης κατά την ίδια συνάντηση να καθορισθεί και ο τρόπος και χρονοδιάγραμμα απεγκλωβισμού των οχημάτων από τα κατώτερα γκαράζ, τα οποία δεν έχουν υποστεί καταστροφή από την φωτιά και θα ελεγχθεί η κατάστασή τους.