Εκπροσωπώντας τους εντολείς μας, διασωθέντες επιβάτες και οικογένειες αγνοουμένων επιβατών του NORMAN ATLANTIC, στις 30 Ιανουαρίου 2015 είχαμε προσωπική συνάντηση με τους αρμοδίους για την υπόθεση του τραγικού ατυχήματος Εισαγγελείς στο Μπάρι της Ιταλίας. Ενημερωθήκαμε στην έκταση που επιτρέπουν οι κανόνες που διέπουν την ποινική διαδικασία, για την πορεία των ερευνών και τα μέχρι σήμερα ευρήματα, όσον αφορά τους αγνοούμενους επιβάτες αλλά και τα οχήματα στα κατώτερα καταστρώματα/γκαράζ που πιθανόν δεν έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες από την φωτιά. Δηλώσαμε ότι επιθυμούμε να παρασταθούμε δια τεχνικών μας συμβούλων στις έρευνες που θα διεξαχθούν όταν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί στο Μπάρι εντός των επομένων ημερών και λάβαμε διαβεβαίωση ότι θα κλητευθούμε σχετικά πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.