Την 20η Φεβρουαρίου 2019 έχει ορισθεί η επόμενη συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπάρι της αστικής αγωγής για την καταβολή αποζημίωσης στους διασωθέντες επιβάτες και στις οικογένειες των θανόντων και αγνοουμένων επιβατών του πλοίου NORMAN ATLANTIC οι οποίοι εκπροσωπούνται από το γραφείο μας. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο, καθώς έχουν επιλυθεί πλέον διαδικαστικά και δικονομικά θέματα που τέθηκαν από διάφορες πλευρές, αναμένεται το Δικαστήριο να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης και στην εξέταση των βαρύτατων ευθυνών των εναγομένων.

Παράλληλα, ως προς το ποινικό τμήμα της υπόθεσης που καθορίζεται ως προς την διαδικασία από την Εισαγγελία και το Δικαστήριο του Μπάρι, ανακοινώθηκε ότι η ποινική δίκη, με κατηγορουμένους πλοιοκτήτες και αξιωματικούς του πλοίου NORMAN ATLANTIC, θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους, σε ημερομηνίες που όμως δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.