Η Δικαστής προανακριτικών ακροάσεων του δικαστηρίου του Μπάρι, Αλεσάντρα Πιλιέγκο, με το από 03/02/2017 έγγραφό της, ενημερώνει τα θύματα της ναυτικής τραγωδίας του NORMAN ATLANTIC ότι η εξέταση των διορισθέντων από το Δικαστήριο τεχνικών εμπειρογνωμόνων αναφορικά με την κατατεθείσα την 01/02/2017 τεχνική τους έκθεση, θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου 2017 στο Μπιτόντο της Ιταλίας και θα ολοκληρωθεί στις 8 Απριλίου 2017. Το κείμενο της κλήσης έχει ως εξής:

provvedimento gip ita_gre_Page_1 provvedimento gip ita_gre_Page_2