Η Εισαγγελία του Μπάρι ολοκλήρωσε την διερεύνηση του δυστυχήματος, και αναμένεται να αιτηθεί σύντομα τον ορισμό της πρώτης ποινικής δικασίμου. https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/20/norman-atlantic-chiusa-linchiesta-sul-naufragio-32-indagati/4304917/