Στις 20 Φεβρουαρίου 2019 συνεχίστηκε η δίκη της αστικής αγωγής των θυμάτων του ναυτικού ατυχήματος στο Δικαστήριο στο Μπάρι της Ιταλίας που εκπροσωπούνται από το γραφείο μας. Διατυπώθηκαν εκ νέου ενστάσεις εκ μέρους των εναγομένων εταιρειών και το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση-διαταγή σε σχέση με αυτές και να ορίσει νέα δικάσιμο για την συνέχιση της δίκης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στις 6 Μαϊου 2019 η έναρξη της ποινικής δίκης, με κατηγορούμενους 32 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών ΑΝΕΚ και VISEMAR αλλά και του πλοιάρχου, αξιωματικών και μελών του πληρώματος του πλοίου NORMAN ATLANTIC, που παραπέμπονται με βαριές κατηγορίες ως υπεύθυνοι για πράξεις και παραλείψεις που προκάλεσαν τον θάνατο πολλών επιβατών και υπέβαλαν τους διασωθέντες επιβάτες σε μια τρομακτική εμπειρία που τους άφησε ψυχικά τραύματα τα οποία δεν επουλώνονται ποτέ.