Οι διασωθέντες επιβάτες και οι οικογένειες των θανόντων επιβατών που εκπροσωπούνται από το γραφείο μας, άσκησαν σήμερα αγωγή για τις αξιώσεις τους για αποζημίωση στο δικαστήριο του Μπάρι στην Ιταλία, προκειμένου να διακόψουν την διετή παραγραφή που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) 392/2009, παρά το γεγονός ότι το Τεχνικό Πόρισμα  των πραγματογνωμόνων που έχει διορίσει το Δικαστήριο και η Εισαγγελία του Μπάρι δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

na-writ-cover

Οι ενάγοντες ζητούν την πλήρη αποκατάσταση κάθε περιουσιακής και μη περιουσιακής τους ζημίας, ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, κατά των θαλασσίων μεταφορέων, Kοινοπραξίας  «ΑΝΕΚ ΑΕ – SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC. & ΣΙA», ANEK LINES και VISEMAR DI NAVIGAZIONE SRL, αλλά επίσης κατά της ιδιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας VISEMAR DI TRASPORTI SRL, του νηογνώμονα του πλοίου και πιστοποιούντα οργανισμού που ενήργησε για λογαριασμό της Αρχής της Σημαίας του πλοίου «RINA SERVICES SPA», και κατά του ναυπηγείου «CANTIERE NAVALE VISENTINI SRL», όπου ναυπηγήθηκε το πλοίο NORMAN ATLANTIC.