Στις 6 Οκτωβρίου 2015, στα πλαίσια των διαδικασιών της τεχνικής διερεύνησης για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού ναυτικού συμβάντος του Norman Atlantic, οι διορισμένοι από τις δικαστικές αρχές του Μπάρι πραγματογνώμονες, με την παρουσία και των δικών μας τεχνικών συμβούλων, εξήγαγαν σε ειδικό εργαστήριο στην Πίζα ηχητικά δεδομένα από το VDR του πλοίου με την χρήση διαφορετικού λογισμικού από αυτό που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν σε προηγούμενες επιχειρήσεις τους κατά το διάστημα των μηνών που πέρασαν, το οποίο δεν τους είχε επιτρέψει να αποκτήσουν πρόσβαση στα ηχητικά αρχεία που ήταν καταχωρημένα.

«Άκουσαν» μέρος των ηχητικών δεδομένων, από τα οποία φαίνεται ότι προκύπτουν στοιχεία που ενισχύουν όσα έχουν συζητηθεί περί αστοχίας και αδυναμίας λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης του πλοίου και περί καπνού στο κατάστρωμα οχημάτων αρ. 4 και άλλα. Καταγράφηκαν ηχητικά για χρονικά διαστήματα της 28.12.2014, με ικανοποιητική ποιότητα ήχου. Επίσης βρέθηκαν δεδομένα ηλεκτρονικών κωδικοποιημένων καταγραφών (ΝΜΕΑ), τα οποία οι εμπειρογνώμονες εργάζονται για να αποκωδικοποιήσουν με την χρήση ειδικών εργαλείων.

Η εξέλιξη αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη πρόοδος στην διαδικασία της τεχνικής διερεύνησης, η οποία αναμφισβήτητα διαρκεί πολύ. Οι ενδείξεις και κυρίως αποδείξεις που θα προκύψουν από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, προσβλέπουμε ότι θα συμβάλλουν στην εξήγηση της ναυτικής τραγωδίας, στην απάντηση πολλών ερωτημάτων, καθώς επίσης θα επιτρέψουν να θεμελιωθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες σε εκείνους που όφειλαν να έχουν εξασφαλίσει ότι το πλοίο ήταν ικανό, αξιόπλουν και ασφαλές. Η τεχνική διερεύνηση συνεχίζεται, με την αδιάλειπτη συμμετοχή των τεχνικών μας συμβούλων. Πρόκειται για ένα στάδιο ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Είναιόμωςακόμαπρόωροναεξαχθούνολοκληρωμένασυμπεράσματα.