Χθες, 12 Ιουνίου 2015, επιβιβάσθηκαν στο NORMAN ATLANTIC οι εμπειρογνώμονες, οι διορισμένοι από τις ιταλικές δικαστικές Αρχές, αλλά και από την πλοιοκτήτρια VISEMAR, την ΑΝΕΚ, και οι διορισμένοι από εμάς για λογαριασμό των εντολέων μας θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας. Ένας εκ των Ιταλών δικηγόρων συνεργατών μας συμμετείχε στην ομάδα αυτοψίας στο πλοίο. Η πρώτη μέρα περιορίσθηκε σε αυτοψία της περιοχής της γέφυρας και των ανώτερων καταστρωμάτων και δεν έγινε ακόμα είσοδος σε κατώτερα καταστρώματα. Η εικόνα που παρουσιάζει το πλοίο είναι αυτή της εκτεταμένης καταστροφής (πρβλ. φωτογραφίες παρακάτω).

Οι εμπειρογνώμονες καλούνται τώρα, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα όπου θα συνεχισθεί και ολοκληρωθεί η αυτοψία του πλοίου, να εξάγουν συμπεράσματα για την αιτία της φωτιάς και για την αδυναμία έγκαιρου περιορισμού και κατάσβεσής της. Καλούνται επίσης να διακριβώσουν εάν συνέτρεξαν στο NORMAN ATLANTIC άλλες παραβιάσεις κανονισμών και διαδικασιών που επιβάλλονται  για την ασφάλεια πλοίου και των επιβαινόντων και είχαν σχέση με το ναυτικό συμβάν. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και των λοιπών ερευνών στις οποίες θα προβούν οι πραγματογνώμονες, πάντα με την παρουσία και συμμετοχή και των δικών μας τεχνικών συμβούλων, θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τεχνικού πορίσματος.

NORMAN ATLANTIC - Interior NORMAN ATLANTIC - Vehicle GRH NORMAN ATLANTIC - Vehicle GRM NORMAN ATLANTIC - Vehicle GRP NORMAN ATLANTIC - Vehicles TL1 NORMAN ATLANTIC - Vehicles UpDeck1 NORMAN ATLANTIC - Vehicles UpDeck2