Το Δικαστήριο και η Εισαγγελία του Μπάρι μας κοινοποίησε στις 24/4/2015, για λογαριασμό των εκπροσωπουμένων από εμάς διασωθέντων επιβατών και συγγενών οικογενειών αγνοουμένων του NORMAN ATLANTIC, ανακοίνωση για την προδικαστική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου 2015 στο Μπάρι. Κατά την συνεδρίαση αυτή θα διορισθούν, μεταξύ άλλων, επισήμως και θα ορκισθούν οι τεχνικοί πραγματογνώμονες που θα ενεργήσουν την αυτοψία και διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών του ναυτικού συμβάντος. Θα παραστούμε στην συνεδρίαση επισήμως.

Μετά από εξαιρετικά και ασυνήθιστα μακρό για τέτοια ναυτικά ατυχήματα χρόνο αναμονής, θα προχωρήσει επιτέλους η διαδικασία εισόδου στο κατεστραμμένο πλοίο, ούτως ώστε: (α) να γίνει εξονυχιστική έρευνα προς ανεύρεση τυχόν σορών αγνοουμένων, (β) να διενεργηθούν οι επιβαλλόμενες τεχνικές αυτοψίες και έρευνες σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του πρωτοφανούς ατυχήματος, και (γ) να διακριβωθεί η κατάσταση των οχημάτων στο πλοίο και η έκταση της καταστροφής.

Παρακολουθούμε με ανησυχία και δυσφορία την ανταλλαγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ηλεκτρονικό κυρίως τύπο δήθεν ανακοινώσεων, ενημερώσεων, σχολίων, παρατηρήσεων, αλλά συχνά και «νομικών συμβουλών», που αφορούν τα πραγματικά περιστατικά, τα αίτια, τις δικαστικές και άλλες διαδικασίες. Τα περισσότερα εξ αυτών στερούνται αξιοπιστίας και σοβαρότητας και συχνά δεν ανταποκρίνονται καν στην αλήθεια, αλλά μεταδίδονται ανακρίβειες και ανυπόστατες φήμες, από πρόσωπα που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Εφιστούμε την προσοχή των θυμάτων της ναυτικής αυτής τραγωδίας να μην δίνουν σημασία στα δημοσιεύματα αυτά και να απευθύνονται μόνο στους πληρεξουσίους τους δικηγόρους για πληροφόρηση. Η διερεύνηση του ναυτικού ατυχήματος και η υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων δεν θα γίνουν ούτε από τα μέσα ενημέρωσης ούτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από εξειδικευμένους τεχνικούς και έμπειρους εξειδικευμένους δικηγόρους, στα πλαίσια επίσημων καθιερωμένων διαδικασιών, με επαγγελματισμό και σοβαρότητα.