Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των οχημάτων από τα καταστρώματα οχημάτων 3 και 4 του πλοίου NORMAN ATLANTIC ολοκληρώθηκαν σχεδόν, με ελάχιστα κατεστραμμένα φορτηγά να παραμένουν ακόμα στους χώρους αυτούς προς εκφόρτωση εν καιρώ. Τα οχήματα ήσαν ολοσχερώς κατεστραμμένα και ως επί το πλείστον δύσκολο έως αδύνατον να ταυτοποιηθούν λόγω της κατάστασής τους.

 Στα κατώτερα γκαράζ αρ. 1 και 2, όπου τα οχήματα δεν έχουν καταστραφεί εντελώς από την φωτιά, αναμένεται να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις εκφόρτωσης μετά από ένα περίπου μήνα, επειδή απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες στήριξης της οροφής και τοιχωμάτων τους προς αποφυγή κατάρρευσής τους. Τα οχήματα στα εν λόγω γκαράζ πρέπει να θεωρούνται επίσης ολικώς κατεστραμμένα λόγω της έκθεσής τους σε ακραίες θερμοκρασίες, καπνούς και τοξικά και χημικά αέρια και της παραμονής τους πλέον του έτους σε συνθήκες υγρασίας, σήψης κλπ.