Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας επιτεύχθηκε η είσοδος διερευνητών στο εσωτερικό του πλοίου NORMAN ATLANTIC, στους χώρους όπου επί σειρά ημερών φλέγονταν οχήματα και άλλα υλικά που καθιστούσαν αδύνατη την πρόσβαση. Στις έρευνες εκ μέρους των ιταλικών αρχών, που θα περιλάβουν αυτοψίες, φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις, μετρήσεις, αναλύσεις και εξετάσεις υλικών κ.λπ.) λαμβάνουν μέρος και Έλληνες εμπειρογνώμονες, απεσταλμένοι των Ελληνικών Αρχών, που επίσης διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα.

 Τα θύματα της ναυτικής τραγωδίας του NORMAN ATLANTIC είναι απαραίτητο να διασφαλίσουν ότι θα παρακολουθήσουν από κοντά και θα παρασταθούν και συμμετάσχουν στις έρευνες των Αρχών, από το αρχικό στάδιο μέχρι το τέλος, με δικό τους τεχνικό ή τεχνικούς συμβούλους (όπως ναυπηγούς και άλλους). Τούτο είναι απολύτως αναγκαίο για την διασφάλιση και καλύτερη προάσπιση και επιδίωξη των δικαιωμάτων των θυμάτων, δεδομένου ότι, μόνο εφόσον και στον βαθμό που θα αποδειχθούν τεχνικά και επιστημονικά οι εκ μέρους των υπευθύνων για το πλοίο παρανομίες και εγκληματικές παραβιάσεις κανονισμών ασφαλείας, για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις, υποψίες και υπόνοιες αλλά απαιτούνται θεμελιωμένες αποδείξεις, θα μπορέσουν τα θύματα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις υψηλότερες από τα όρια που τίθενται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 392/2009 και την εν γένει νομοθεσία που ισχύει.