Στα πλαίσια προετοιμασίας του πλοίου για την ασφαλή είσοδο των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων στα γκαράζ του πλοίου στις 11 και 12 Ιουνίου 2015, οι Ιταλικές αρχές άνοιξαν τους δύο πρυμναίους καταπέλτες του πλοίου. Μέχρι την καθορισμένη από το Δικαστήριο του Bari ημερομηνία έναρξης της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης και την είσοδο των εμπειρογνωμόνων, δεν θα γίνει καμία ενέργεια εντός του πλοίου, πλην της προαναφερθείσας ασφάλισης των καταπελτών και του χώρου όπου θα εισέλθουν οι τεχνικοί.