ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ

Αλλοδαποί, που δεν είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα είτε δεν κατέχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο απαραίτητες άδειες παραμονής ή εργασίας, έχουν δικαιώματα, τα οποία συχνά δεν γνωρίζουν. Έχουν δε τις περισσότερες φορές πολύ σοβαρά και πιεστικά προβλήματα και δυσκολίες, ο χειρισμός για την επίλυση και διευθέτηση των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία.

Τμήμα του γραφείου μας αφιερώνει τις προσπάθειές του στον χειρισμό των προβλημάτων και στην προάσπιση των δικαιωμάτων αλλοδαπών εργαζομένων.

Λόγω της πολυετούς στενής συνεργασίας μας με Πρεσβείες ξένων κρατών, οι υπήκοοι των οποίων αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μεταναστών που εργάζονται στη χώρα μας (Φιλιππίνες, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Πολωνία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Συρία, Αφρικανικά κράτη και άλλα), το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα προβλήματά τους και στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν στους εργασιακούς τους χώρους.

Είναι σημαντικό για υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται στην Ελλάδα να συνειδητοποιήσουν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους της χώρας μας, έχουν τα ίδια δικαιώματα για αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού τους ατυχήματος ή τροχαίων ή άλλων ατυχημάτων που ενδέχεται να τους συμβούν, και ότι η νομοθεσία δεν διακρίνει ανάμεσα σε Έλληνες ή αλλοδαπούς ούτε εξετάζεται εάν το θύμα ατυχήματος είχε νόμιμη άδεια παραμονής ή εργασίας.

Ενδεικτικές ενδιαφέρουσες υποθέσεις του γραφείου μας

Αλλοδαπός υπήκοος Μαρόκου πέρασε παρανόμως τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο διαφεύγοντας τον συνοριακό έλεγχο. Αμέσως μετά επιβιβάσθηκε σε διερχόμενο επιβατηγό όχημα, ζητώντας από τον οδηγό να τον μεταφέρει δωρεάν σε επόμενη πόλη. Το όχημα συγκρούσθηκε λίγο αργότερα με αντιθέτως κινούμενο αυτοκίνητο και κατά την σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ο αλλοδαπός επιβάτης. Το γραφείο μας εκπροσώπησε την οικογένεια του θανόντος ασκώντας αγωγή ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων κατά των υπαιτίων οδηγών των δύο οχημάτων και των ασφαλιστικών τους εταιρειών. Το δικαστήριο έκρινε ότι η μη νόμιμη παραμονή του θύματος στην Ελλάδα δεν επηρεάζει την θεμελίωση αξιώσεων των συγγενών του, κατοίκων Μαρόκου, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και επιδίκασε αποζημίωση στους γονείς και τα αδέλφια του.

Εργάτης, υπήκοος τρίτης (μη Ευρωπαϊκής) χώρας που εργαζόταν σε οικοδομή χωρίς να κατέχει νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας και χωρίς να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ώστε να δικαιούται σύνταξης ατυχήματος, υπέστη σοβαρό τραυματισμό όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο του κτιρίου ενώ μετέφερε βαρύ οικοδομικό υλικό και κατέστη μόνιμα και ολικά ανίκανος προς εργασία. Ο ίδιος και η οικογένειά τους (σύζυγος και ανήλικα παιδιά που ζούσαν στην πατρίδα του) στερήθηκαν έτσι κάθε εισόδημα για την διαβίωσή τους. Το γραφείο μας άσκησε αγωγή για αποζημίωσή τους κατά του εργοδότη του παθόντος, με και απέδειξε ότι το ατύχημα οφείλεται σε παράβαση βασικών όρων ασφαλείας της εργασίας στο οικοδομικό έργο. Στην οικοφένια του αλλοδαπού εργάτη επιδικάσθηκε με δικαστική απόφαση σημαντική αποζημίωση.