ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σημαντικός τομέας απασχόλησης του γραφείου μας είναι η εκπροσώπηση και παροχή νομικών συμβουλών σε ιδιώτες, εταιρείες και επιχειρήσεις (Εμπορικό Δίκαιο) στην άσκηση των εταιρικών και εμπορικών τους δραστηριοτήτων. Εξειδικευμένες σπουδές και μακρά επαγγελματική εμπειρία, συνδυαζόμενη με διαρκή επιστημονική ενημέρωση επί των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νομοθετικών, νομολογιακών και επιστημονικών εξελίξεων, μας επιτρέπει να παρέχουμε στους εντολείς μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Τα  δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» εκπροσωπούν και έχουν παράσχει νομική συμβουλευτική σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις σε μεγάλα έργα, όπως κατασκευή και συντήρηση των χώρων πρασίνου του διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας, κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου του Μεγάρου Μουσικής, κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο παραγόμενο από την χωματερή απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια Αττικής, περιβαλλοντική ανάπλαση οδών γύρω από την Ακρόπολη, κατασκευή και οργάνωση βιοτεχνικών πάρκων, κατασκευή εργοστασίου νοσοκομειακών αποβλήτων.