ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα  δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» προσφέρουν υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες στους τομείς του Αστικού (Αστικό Δίκαιο)  και Εμπορικού δικαίου και σε θέματα γενικής δικηγορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων:

  • κατάρτισης και σύναψης αστικών και εμπορικών συμβάσεων και χειρισμού σχετικών διαφορών στα δικαστήρια ή εξωδίκως
  • συμβάσεων και διαφορών σε σχέση με ακίνητα
  • οικογενειακών υποθέσεων και διαφορών
  • κληρονομικών διαφορών
  • εταιρικών θεμάτων
  • διοικητικών διαφορών