Λιουντμίλα Σ. Σάπκοβα

Λιουντμίλα Σ. Σάπκοβα

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Διεθνούς Δικαίου και Οικονομίας της Μόσχας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήμα ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας. Επίσης απέκτησε δεύτερο τίτλο σπουδών από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Επίσης έχει πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην μηχανολογία.

Ναυτικά Ατυχήματα

Θαλάσσια Ατυχήματα Επιβατών

Αεροπορικά Ατυχήματα

Ατυχήματα κατά τις Διακοπές και την Ψυχαγωγία

Ρωσικά, Ελληνικά, Αγγλικά

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Διεθνούς Δικαίου και Οικονομίας της Μόσχας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήμα ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας. Επίσης απέκτησε δεύτερο τίτλο σπουδών από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Επίσης έχει πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην μηχανολογία.

Ναυτικά Ατυχήματα

Θαλάσσια Ατυχήματα Επιβατών

Αεροπορικά Ατυχήματα

Ατυχήματα κατά τις Διακοπές και την Ψυχαγωγία

Ρωσικά, Ελληνικά, Αγγλικά