Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε με απόφαση που εξέδωσε τον Ιούλιο 2016 κατασκευάστριες εταιρείες φορτηγών, που κατείχαν περί το 90% της ευρωπαϊκής αγοράς, για συμμετοχή σε καρτέλ, εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των τιμών των οχημάτων (price fixing). Πρόκειται για τις εταιρείες ΜΑΝ, Daimler, IVECO, DAF, VOLVO/Renault, οι οποίες παραδέχθηκαν την ενοχή τους και συνεργάσθηκαν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να ωφεληθούν με μείωση του προστίμου κατά 10%, που τελικά ανήλθε σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία SCANIA αρνήθηκε την συμμετοχή της στο καρτέλ και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή συνέχισε την έρευνα και κατέληξε, με απόφαση στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, στην καταδίκη και της SCANIA, επιβάλλοντάς της πρόστιμο 880 εκατομμυρίων ευρώ.

 Κατά την απόφαση, το καρτέλ λειτούργησε κατά το χρονικό διάστημα από 17 Ιανουαρίου 1997 έως 18 Ιανουαρίου 2011, δηλαδή για 14 χρόνια.

 Αφορούσε φορτηγά με βάρος 6 -16 τόνους (μεσαία), και φορτηγά “heavy-duty” δηλαδή πάνω από 16 τόνους.

 Όσοι αγόρασαν ή μίσθωσαν τέτοια φορτηγά κατά το διάστημα 1997-2011 έχουν πιθανότατα υποστεί ζημία λόγω της λειτουργίας του καρτέλ, έχοντας καταβάλει τιμή υψηλότερη από εκείνη που θα κατέβαλαν αν επικρατούσαν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά και ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση από τις κατασκευάστριες εταιρείες, εφόσον βέβαια αποδειχθεί με κατάλληλες οικονομολογικές αναλύσεις η ύπαρξη και το μέγεθος της ζημίας καθενός.

 Το γραφείο μας, σε συνεργασία με δικηγόρους στα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη που ήδη χειρίζονται απαιτήσεις ιδιοκτητών φορτηγών, δραστηριοποιείται ενεργά στην υπόθεση αυτή, σχεδιάζοντας μια πανευρωπαϊκή διεκδίκηση αποζημιώσεων.