Σιλίνα (Βασιλική) Παυλάκη – Μόσχου

Σιλίνα (Βασιλική) Παυλάκη – Μόσχου

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1985. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 1989. Μετά από ενεργή άσκηση δικηγορίας επί σειρά ετών προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και στην συνέχεια παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2004. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο University College του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 1990).

Η Σιλίνα είναι εκπρόσωπος για την Ελλάδα στο Γενικό Συμβούλιο της PEOPIL, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Justice Network, και μέλος του Accociation of Personal Injury Lawyers (APIL), του American Association for Justice, και του Global Law Experts.

Η Σιλίνα εξειδικεύεται στην εκπροσώπηση θυμάτων ναυτικών, αεροπορικών και άλλων ατυχημάτων. Επίσης η Σιλίνα εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων πρόκλησης ζημίας από ελαττωματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα έχει χειριστεί με επιτυχία πληθώρα υποθέσεων μείζονος ενδιαφέροντος στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, εκπροσωπώντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων και των οικογενειών τους. Η εμπειρία της Σιλίνας στον τομέα των αποζημιώσεων και η εξειδίκευσή της στους εφαρμοστέους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (εργαζόμενοι, καταναλωτές, επιβάτες, ανήλικοι, κλπ), εξασφαλίζει την υπεράσπιση των ζημιωθέντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Αεροπορικά Ατυχήματα

Εμπορικά και Εταιρικά Θέματα

Αστικό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1985. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 1989. Μετά από ενεργή άσκηση δικηγορίας επί σειρά ετών προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και στην συνέχεια παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2004. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο University College του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 1990).

Η Σιλίνα είναι εκπρόσωπος για την Ελλάδα στο Γενικό Συμβούλιο της PEOPIL, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Justice Network, και μέλος του Accociation of Personal Injury Lawyers (APIL), του American Association for Justice, και του Global Law Experts.

Η Σιλίνα εξειδικεύεται στην εκπροσώπηση θυμάτων ναυτικών, αεροπορικών και άλλων ατυχημάτων. Επίσης η Σιλίνα εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων πρόκλησης ζημίας από ελαττωματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα έχει χειριστεί με επιτυχία πληθώρα υποθέσεων μείζονος ενδιαφέροντος στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, εκπροσωπώντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων και των οικογενειών τους. Η εμπειρία της Σιλίνας στον τομέα των αποζημιώσεων και η εξειδίκευσή της στους εφαρμοστέους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (εργαζόμενοι, καταναλωτές, επιβάτες, ανήλικοι, κλπ), εξασφαλίζει την υπεράσπιση των ζημιωθέντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Αεροπορικά Ατυχήματα

Εμπορικά και Εταιρικά Θέματα

Αστικό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά