Πασχάλης Χ. Μόσχος

Πασχάλης Χ. Μόσχος

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2014. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Αγγλία (LLM, 2015) με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο του Διαδικτύου και την Ιατρική Αμέλεια. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 2016 και προήχθη σε παρ’ εφέταις το έτος 2020.

Ο Πασχάλης εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στην εκπροσώπηση θυμάτων από εργατικά, ναυτεργατικά και τροχαία ατυχήματα. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με τον χειρισμό υποθέσεων ναυτικής φύσεως και την διεκδίκηση αποζημιώσεων για λογαριασμό των ζημιωθέντων θυμάτων. 

Επίσης ο Πασχάλης ασχολείται ενεργά με τον χειρισμό υποθέσεων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια αναψυχής και διακοπών (όπως ατυχημάτων τουριστών και καταναλωτών εν γένει), καθώς και με το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σοβαρές βλάβες της υγείας που προκαλούνται από την μακροχρόνια επαγγελματική έκθεση σε αμίαντο.

Ναυτικά Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Ιατρική Αμέλεια

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά

DECAYE

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2014. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Αγγλία (LLM, 2015) με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο του Διαδικτύου και την Ιατρική Αμέλεια. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 2016 και προήχθη σε παρ’ εφέταις το έτος 2020.

Ο Πασχάλης εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στην εκπροσώπηση θυμάτων από εργατικά, ναυτεργατικά και τροχαία ατυχήματα. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με τον χειρισμό υποθέσεων ναυτικής φύσεως και την διεκδίκηση αποζημιώσεων για λογαριασμό των ζημιωθέντων θυμάτων. 

Επίσης ο Πασχάλης ασχολείται ενεργά με τον χειρισμό υποθέσεων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια αναψυχής και διακοπών (όπως ατυχημάτων τουριστών και καταναλωτών εν γένει), καθώς και με το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σοβαρές βλάβες της υγείας που προκαλούνται από την μακροχρόνια επαγγελματική έκθεση σε αμίαντο.

Ναυτικά Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Ιατρική Αμέλεια

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά