Ιωάννης Μ. Παυλάκης

Ιωάννης Μ. Παυλάκης

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 2000 (LL.B – First Class Honors). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο University of Oxford, Faculty of Law (Brasenose College) το έτος 2001 (BCL) και εν συνεχεία από το Πανεπιστήμιο University of Cambridge, Faculty of Law (Wolfson College) το έτος 2002 (M.Phil – First Class Honors). Απέκτησε τίτλο επάρκειας στο ελληνικό δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 2003 και μετά από πρακτική άσκηση, ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς το έτος 2004. Το 2008 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και το έτος 2013 σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Ο Γιάννης εξειδικεύεται κατά κύριο λόγο στον τομέα της εκπροσώπησης θυμάτων ατυχημάτων. Η πολύχρονη εμπειρία του στο ναυτικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο και στο δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων του επιτρέπει να χειρίζεται με επιτυχία υποθέσεις μεγάλου βαθμού δυσκολίας και σύνθετων νομικών ζητημάτων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα υποθέσεων μειζόνων ατυχημάτων, επιτυγχάνοντας την επιδίκαση σημαντικών αποζημιώσεων για τους ζημιωθέντες ενάγοντες.

Παράλληλα ο Γιάννης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό εμπορικών και αστικών υποθέσεων, καθώς και στην αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας. Παρέχει νομικές συμβουλές επί εμπορικών ζητημάτων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αναλαμβάνει και την προετοιμασία και διεκπεραίωση συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων.

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Ακίνητα

Αστικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 2000 (LL.B – First Class Honors). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο University of Oxford, Faculty of Law (Brasenose College) το έτος 2001 (BCL) και εν συνεχεία από το Πανεπιστήμιο University of Cambridge, Faculty of Law (Wolfson College) το έτος 2002 (M.Phil – First Class Honors). Απέκτησε τίτλο επάρκειας στο ελληνικό δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 2003 και μετά από πρακτική άσκηση, ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς το έτος 2004. Το 2008 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και το έτος 2013 σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Ο Γιάννης εξειδικεύεται κατά κύριο λόγο στον τομέα της εκπροσώπησης θυμάτων ατυχημάτων. Η πολύχρονη εμπειρία του στο ναυτικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο και στο δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων του επιτρέπει να χειρίζεται με επιτυχία υποθέσεις μεγάλου βαθμού δυσκολίας και σύνθετων νομικών ζητημάτων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα υποθέσεων μειζόνων ατυχημάτων, επιτυγχάνοντας την επιδίκαση σημαντικών αποζημιώσεων για τους ζημιωθέντες ενάγοντες.

Παράλληλα ο Γιάννης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό εμπορικών και αστικών υποθέσεων, καθώς και στην αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας. Παρέχει νομικές συμβουλές επί εμπορικών ζητημάτων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αναλαμβάνει και την προετοιμασία και διεκπεραίωση συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων.

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Ακίνητα

Αστικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά