Ηλίας Γ. Παυλάκης

Ηλίας Γ. Παυλάκης

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1989. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς το έτος 1991 και προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2002. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary and Westfield College του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 1990).

Ο Ηλίας ασχολείται με την εκπροσώπηση θυμάτων κάθε είδους ατυχημάτων, με κύρια εξειδίκευση τις αεροπορικές υποθέσεις. Τα τελευταία 30 χρόνια ο Ηλίας έχει λάβει μέρος ως νομικός σύμβουλος σχεδόν σε όλα τα μείζονα αεροπορικά ατυχήματα που έχουν συμβεί στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε μεγάλο αριθμό αεροπορικών ατυχημάτων εκτός Ελλάδος. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσής του στο αεροπορικό αντικείμενο, τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις αποζημιώσεων θυμάτων ή οικογενειών θυμάτων που εμπιστεύτηκαν το γραφείο μας.

Η αφοσίωση του Ηλία στις υποθέσεις που αναλαμβάνει σε συνδυασμό με την άριστη γνώση του αεροπορικού αντικειμένου εγγυάται τη θετική έκβαση του αγώνα για δικαίωση των πληγέντων ενάντια σε κάθε υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Αεροπορικά Ατυχήματα

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ελληνικά, Αγγλικά

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1989. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς το έτος 1991 και προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2002. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary and Westfield College του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 1990).

Ο Ηλίας ασχολείται με την εκπροσώπηση θυμάτων κάθε είδους ατυχημάτων, με κύρια εξειδίκευση τις αεροπορικές υποθέσεις. Τα τελευταία 30 χρόνια ο Ηλίας έχει λάβει μέρος ως νομικός σύμβουλος σχεδόν σε όλα τα μείζονα αεροπορικά ατυχήματα που έχουν συμβεί στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε μεγάλο αριθμό αεροπορικών ατυχημάτων εκτός Ελλάδος. Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσής του στο αεροπορικό αντικείμενο, τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις αποζημιώσεων θυμάτων ή οικογενειών θυμάτων που εμπιστεύτηκαν το γραφείο μας.

Η αφοσίωση του Ηλία στις υποθέσεις που αναλαμβάνει σε συνδυασμό με την άριστη γνώση του αεροπορικού αντικειμένου εγγυάται τη θετική έκβαση του αγώνα για δικαίωση των πληγέντων ενάντια σε κάθε υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Αεροπορικά Ατυχήματα

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ελληνικά, Αγγλικά