Γεώργιος Χ. Μόσχος

Γεώργιος Χ. Μόσχος

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2007. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 2009). Έχει εγγραφεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2018.

Ο Γιώργος έχει εξειδικευθεί στην εκπροσώπηση ζημιωθέντων από κάθε είδους ατυχήματα, ιδίως δε σε περιπτώσεις ναυτικών, τροχαίων και αεροπορικών συμβάντων. Μέχρι σήμερα έχει χειριστεί με επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις ναυτεργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί ανά τον κόσμο σε πλοία ελληνικού ενδιαφέροντος, ενώ έχει λάβει μέρος ως νομικός σύμβουλος θυμάτων και οικογενειών θυμάτων σε πληθώρα μειζόνων αεροπορικών ατυχημάτων που συνέβησαν στον ελλαδικό χώρα τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, ο Γιώργος έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα του αμιάντου και με τις βαριές σωματικές βλάβες που προκαλεί η επαγγελματική έκθεση σε ίνες αμιάντου. Έχει εκπροσωπήσει μεγάλο αριθμό ναυτικών, τεχνικών, στρατιωτικών και ιδίως αποστράτων του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι νόσησαν από ασθένειες που σχετίζονται με την έκθεση σε αμίαντο στην εργασία.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ο Γιώργος έχει εξειδικευθεί στη διεκδίκηση αποζημιώσεων σε υποθέσεις ελαττωματικών προϊόντων και πλημμελούς παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Στον τομέα αυτόν ασχολείται τακτικά με την εκπροσώπηση Ελλήνων και ξένων τουριστών, οι οποίοι υπήρξαν θύματα ατυχημάτων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια διακοπών.

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Αεροπορικά Ατυχήματα

Αμίαντος

Ατυχήματα Διακοπών/Τουριστών

Ευθύνη Παραγωγού Προϊόντος & Παρόχου Υπηρεσιών

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2007. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 2009). Έχει εγγραφεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2018.

Ο Γιώργος έχει εξειδικευθεί στην εκπροσώπηση ζημιωθέντων από κάθε είδους ατυχήματα, ιδίως δε σε περιπτώσεις ναυτικών, τροχαίων και αεροπορικών συμβάντων. Μέχρι σήμερα έχει χειριστεί με επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις ναυτεργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί ανά τον κόσμο σε πλοία ελληνικού ενδιαφέροντος, ενώ έχει λάβει μέρος ως νομικός σύμβουλος θυμάτων και οικογενειών θυμάτων σε πληθώρα μειζόνων αεροπορικών ατυχημάτων που συνέβησαν στον ελλαδικό χώρα τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, ο Γιώργος έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα του αμιάντου και με τις βαριές σωματικές βλάβες που προκαλεί η επαγγελματική έκθεση σε ίνες αμιάντου. Έχει εκπροσωπήσει μεγάλο αριθμό ναυτικών, τεχνικών, στρατιωτικών και ιδίως αποστράτων του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι νόσησαν από ασθένειες που σχετίζονται με την έκθεση σε αμίαντο στην εργασία.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ο Γιώργος έχει εξειδικευθεί στη διεκδίκηση αποζημιώσεων σε υποθέσεις ελαττωματικών προϊόντων και πλημμελούς παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Στον τομέα αυτόν ασχολείται τακτικά με την εκπροσώπηση Ελλήνων και ξένων τουριστών, οι οποίοι υπήρξαν θύματα ατυχημάτων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια διακοπών.

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Αεροπορικά Ατυχήματα

Αμίαντος

Ατυχήματα Διακοπών/Τουριστών

Ευθύνη Παραγωγού Προϊόντος & Παρόχου Υπηρεσιών

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά