Χρήστος Ι. Μόσχος

Χρήστος Ι. Μόσχος

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1985. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 1989. Μετά από ενεργή άσκηση της δικηγορίας επί σειρά ετών προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και στην συνέχεια παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2004.

Ο Χρήστος εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στο χειρισμό ναυτικών ατυχημάτων και ναυτεργατικών υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του έχει ασχοληθεί εκτενώς με την εκπροσώπηση θυμάτων από κάθε είδους ατυχήματα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτική εργασία. Παράλληλα ο Χρήστος χειρίζεται υποθέσεις οφειλόμενων δεδουλευμένων ναυτικών μισθών και υποθέσεις αλιεργατών.

Επίσης ο Χρήστος εξειδικεύεται στην εκπροσώπηση θυμάτων από τροχαία ατυχήματα και από εργατικά ατυχήματα εν γένει. Στους τομείς αυτούς ο Χρήστος διαχειρίζεται το δίκτυο συνεργατών και συμβούλων που έχει αναπτύξει το γραφείο μας για τη διερεύνηση των συμβάντων και τη θεμελίωση των αξιώσεων των θυμάτων προς αποζημίωση

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Δίκαιο Συμβάσεων

Ακίνητα

Ελληνικά, Αγγλικά

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1985. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 1989. Μετά από ενεργή άσκηση της δικηγορίας επί σειρά ετών προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και στην συνέχεια παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2004.

Ο Χρήστος εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στο χειρισμό ναυτικών ατυχημάτων και ναυτεργατικών υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του έχει ασχοληθεί εκτενώς με την εκπροσώπηση θυμάτων από κάθε είδους ατυχήματα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτική εργασία. Παράλληλα ο Χρήστος χειρίζεται υποθέσεις οφειλόμενων δεδουλευμένων ναυτικών μισθών και υποθέσεις αλιεργατών.

Επίσης ο Χρήστος εξειδικεύεται στην εκπροσώπηση θυμάτων από τροχαία ατυχήματα και από εργατικά ατυχήματα εν γένει. Στους τομείς αυτούς ο Χρήστος διαχειρίζεται το δίκτυο συνεργατών και συμβούλων που έχει αναπτύξει το γραφείο μας για τη διερεύνηση των συμβάντων και τη θεμελίωση των αξιώσεων των θυμάτων προς αποζημίωση

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Δίκαιο Συμβάσεων

Ακίνητα

Ελληνικά, Αγγλικά