Το ετήσιο συνέδριο της Ομάδας Τροχαίων Ατυχημάτων (RTA & Whiplash European Exchange Group) του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Δικηγόρων για Ατυχήματα & Σωματικές Βλάβες (PEOPIL), έλαβε χώρα επιτυχώς στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2015. Στις 11 Ιουνίου 2015 το απόγευμα έλαβε χώρα εκδήλωση υποδοχής των συμμετεχόντων με την ευγενική χορηγία του γραφείου μας, αφού είχε προηγηθεί ξενάγησης αυτών στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το Συνέδριο, με την ευγενική χορηγία του Legal Abroad, διεξήχθη στο Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα, και κάλυψε πληθώρα ζητημάτων που σχετίζονται με τα τροχαία ατυχήματα, και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, την διαταραχή μετατραυματικού στρες, την ευθύνη των τοπικών αρχών για τις οδικές υποδομές, πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του ΔΕΚ για τα τροχαία ατυχήματα, τον νέο κανονισμό ΕΚ 1215/2012 που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2015 , την υποκατάσταση αξιώσεων σχετιζομένων με τροχαία ατυχήματα, εξελίξεις της νομολογίας σχετικά με την Κοινοτική Οδηγία Ασφάλισης Οχημάτων, και των μεταρρυθμίσεων αναφορικά με την αποζημίωση για θλάσεις του αυχένα από τροχαίο ατύχημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Κυριακή Μπάλτα και ο Ιωάννης Παυλάκης από τα Δικηγορικά Γραφεία ΠΑΥΛΑΚΗ – ΜΟΣΧΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ συμμετείχαν στο συνέδριο ως ομιλητές με παρουσιάσεις για την Υποκατάσταση Αξιώσεων στην Ελλάδα (παρουσίαση διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε μορφή παρουσίασης powerpoint και σε μορφή pdf) και την Ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους για τις Οδικές Υποδομές (παρουσίαση διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε μορφή παρουσίασης powerpoint και σε μορφή pdf), αντίστοιχα.

Οι σημειώσεις όλων των ομιλητών είναι διαθέσιμες για ανάγνωση και εκτύπωση σε μορφή pdf.