Επικίνδυνα σπορ – Άλματα από βράχια (Cliff-jumping) – Αποζημίωση

Βρετανή τουρίστρια τραυματίσθηκε σοβαρά κατά την πτώση της από βράχια κατά την διάρκεια συμμετοχής της σε «cliff jumping» στα πλαίσια δραστηριοτήτων θαλάσσιων σπορ και ψυχαγωγίας, που παρέχονταν από ανεξάρτητο επιχειρηματία σε ελληνικό νησί.

Με απόφαση του Εφετείου Αιγαίου υποχρεώθηκε σε αποζημίωσή της για τις εκ του τραυματισμού προκληθείσες ζημίες της ο πάροχος υπηρεσιών, με το σκεπτικό ότι δεν επέδειξε την απαιτούμενη από τις περιστάσεις επιμέλεια του μέσου συνετού επιχειρηματία και δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση χωρίς να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμμετεχόντων.

Το Δικαστήριο περαιτέρω έκρινε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, ήτοι τα άλματα από βράχια (cliff jumping), δεν περιλαμβάνεται σε εκείνες τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής που προβλέπονται και ρυθμίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα 04 ΥΑ 3131.4/06/94 (ΦΕΚ Β 579/1994), ενώ για «καινοφανείς» δραστηριότητες ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό ότι απαιτείται ειδική έγκριση και άδεια των Αρχών, η οποία όμως δεν υπήρχε εν προκειμένω.