Η Σιλίνα Παυλάκη συμμετείχε ως εισηγήτρια στο σεμινάριο του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου (British Institute of International and Comparative Law) με θέμα τον Κανονισμό Ρώμη ΙΙ, που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 24 Μαρτίου 2015. Στο σεμινάριο διακεκριμένοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες έκαναν εισηγήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού από διάφορα εθνικά Δικαστήρια, εξέτασαν πρακτικά προβλήματα αναφορικά με την εφαρμογή του και αξιολόγησαν την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου από τα εθνικά Δικαστήρια κατά τον Κανονισμό Ρώμη ΙΙ. Χορηγός του σεμιναρίου ήταν το δίκτυο Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Γραφείων Legal Abroad©, που εξειδικεύεται στην εκπροσώπηση θυμάτων ατυχημάτων με στοιχεία αλλοδαπότητας (διασυνοριακή εκδίκαση), το οποίου τα Δικηγορικά Γραφεία Παυλάκη – Μόσχου & Συνεργατών είναι από τα ιδρυτικά μέλη.

Η παρουσίαση της Σιλίνας Παυλάκη με  τίτλο “Rome II & International Conventions: A Case Study” είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά σε μορφή pdf και powerpoint presentation.