Ειρήνη Ζικάκη

Ειρήνη Ζικάκη

Η Ειρήνη ανήκει στην ομάδα του γραφείο Παυλάκης – Μόσχος & Συνεργάτες, εργαζόμενη στη γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου μας αδιάλειπτα για πάνω από 25 χρόνια. Θα χαρεί να σας βοηθήσει στην επικοινωνία σας με το γραφείο μας και να σας εξυπηρετήσει με κάθε δυνατό τρόπο.

Ελληνικά, Αγγλικά

Irene belongs to the team of Pavlakis – Moschos & Associates, working in the secretarial support of our office continuously for over 25 years. She will be happy to assist you in your communication with our office and to serve you in the best possible way.

Ελληνικά, Αγγλικά