ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

Η παρακάτω δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει για το σύνολο του ιστοχώρου και όλες τις ιστοσελίδες των δικηγορικών γραφείων «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Τα δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχουν πραγματοποιήσει εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν ότι το υλικό που περιέχεται στον ιστοχώρο και τις ιστοσελίδες ήταν ορθό τη στιγμή που δημιουργήθηκαν. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον ιστοχώρο / ιστοσελίδες δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εντελώς ελεύθερο σφαλμάτων ή ότι περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο / ιστοσελίδες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Τα δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου και αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφα, προγράμματα, λογισμικό ή άλλο υλικό που είναι ή μπορεί να γίνει μέρος αυτού του δικτυακού τόπου / ιστοσελίδων, και δεν εγγυόνται ότι οι πληροφορίες δεν θα είναι προσβλητικές για τον Χρήστης.

Τα δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» δεν είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή υπηρεσίες που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιεσδήποτε σελίδες του δικτυακού τόπου ή στους διαδικτυακούς συνδέσμους. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι από οποιαδήποτε σελίδα του διαδικτυακού τόπου είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν συνεπάγεται κανενός είδους έγκριση από τα δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ως προς τις σελίδες ή τους συνδέσμους ή του περιεχομένου ή υλικού τους.

Ο Χρήστης ενημερώνεται δια του παρόντος έγγραφο ότι με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ιστοσελίδων αναλαμβάνει τον κίνδυνο ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτά μπορεί να είναι προσβλητικά, ανακριβή ή/και ελλιπή, ή/και ότι δεν μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Χρήστη. Το σύνολο του κινδύνου ως προς τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ιστοσελίδων αναλαμβάνεται από τον Χρήστη.

Τα δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.