NAYTIKA ATYXHMATA

Τα  δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχουν αναγνωρισμένη εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην εκπροσώπηση Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτικών και των οικογενειών τους σε περίπτωση ατυχημάτων κατά την υπηρεσία τους σε πλοία ή εξ αφορμής αυτής.

Έχουμε χειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες υποθέσεις Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτικών ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων, ή σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες σε συνεργασία με εξειδικευμένους ξένους δικηγόρους, όταν μια υπόθεση παρουσιάζει αλλοδαπά στοιχεία.

Σε πολλές περιπτώσεις εκπροσωπήσαμε ομάδες ναυτικών ή και ολόκληρα πληρώματα και τις οικογένειές τους σε σοβαρά πολυπρόσωπα ναυτικά ατυχήματα και ναυάγια.

Ο χειρισμός τέτοιων υποθέσεων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Η νομοθεσία είναι πολύ ειδική, οι υποθέσεις δικάζονται συνήθως από Ναυτικά Δικαστήρια, οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί έχουν σε μεγάλο βαθμό θεσπιστεί από διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, ενώ οι εναγόμενοι πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές, ασφαλιστές, αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί, νηογνώμονες συνδέονται ως επί το πλείστον με περισσότερες από μια χώρες.

Η περίπτωση των αλλοδαπών ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία υπό ξένη σημαία που διατηρούν σύνδεσμο με την Ελλάδα 

Αλλοδαποί ναυτικοί ή οι οικογένειές τους, θύματα ατυχημάτων σχετιζομένων με τη ναυτική υπηρεσία, δικαιούνται συχνά να προσφύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια σε σχέση με τις αξιώσεις τους για αποζημίωση, ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση ναυτικής εργασίας τους έχει συναφθεί στο εξωτερικό ή αν το πλοίο όπου υπηρετούν φέρει Ελληνική ή ξένη σημαία.

Δυνάμει του Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 44/2001 περί Δικαιοδοσίας και Αναγνώρισης και Αναγκαστικής Εκτελέσεως Δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (recast Κανονισμός 1215/2012)  τα Ελληνικά Δικαστήρια αποκτούν δικαιοδοσία επί περιπτώσεων αλλοδαπών ναυτικών που υπέστησαν ατύχημα επί πλοίου ξένης σημαίας, ακόμα και σε περίπτωση που η ατομική σύμβαση εργασίας του ναυτικού περιέχει ρήτρα αποκλειστικής αρμοδιότητας αλλοδαπού δικαστηρίου, εφόσον προκύπτει σύνδεσμος της πλοιοκτησίας ή διαχείρισης του πλοίου με την Ελλάδα.

Η εφαρμογή και η ερμηνεία από τα Ελληνικά Ναυτικά Δικαστήρια του Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 593/2008 (Ρώμη 1) περί Εφαρμοστέου Δικαίου στις Συμβατικές Ενοχές, επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και στις περιπτώσεις αλλοδαπών παθόντων σε ναυτεργατικά ατυχήματα, πολλές φορές ακόμα κι αν στην ατομική σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί εφαρμογή άλλου δικαίου.

Συντηρητική Κατάσχεση πλοίων 

Στο πλαίσιο της επιδίωξης των απαιτήσεων των ναυτικών και προς εξασφάλιση των αξιώσεών τους και της δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, επιχειρούμε ενίοτε την κατάσχεση του υπεύθυνου πλοίου ή αδελφών πλοίων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε συνεργασία με αλλοδαπούς συνεργάτες μας δικηγόρους.

Ενδεικτικές ενδιαφέρουσες υποθέσεις του γραφείου μας

Ναύτης Αιγυπτιακής υπηκοότητας που υπηρετούσε στο κυπριακής σημαίας επιβατηγό/οχηματαγωγό πλοίο R.I., ελληνικών συμφερόντων, που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας, υπέστη σοβαρό κάταγμα του κάτω άκρου ως αποτέλεσμα πτώσης του κατά την υπηρεσία του. Ασκήθηκε αγωγή στα δικαστήρια του Πειραιά και ο ναυτικός έλαβε αποζημίωση για τον τραυματισμό του, χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη καθώς και μισθούς ασθενείας, καθώς έγινε δεκτό ότι η πτώση και ο τραυματισμός του ήταν συνέπεια μη τήρησης κανονισμών ασφαλείας στο πλοίο.

Φιάλη ασετιλίνης εξερράγη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συγκόλλησης, επί του υπό σημαία Παναμά φορτηγού πλοίου T.S. που ναυλοχούσε στον λιμένα Παρανάγκουα της Βραζιλίας. Ένας ναυτικός Φιλιπινέζικης υπηκοότητας που υπηρετούσε στο πλοίο τραυματίστηκε θανάσιμα εξαιτίας της έκρηξης. Η οικογένειά του επιδίωξε δικαστικά τις απαιτήσεις της για αποζημίωση στα Ελληνικά Δικαστήρια, τα οποία είχαν δικαιοδοσία επειδή το πλοίο ήταν ελληνικών συμφερόντων, ιδιοκτησίας και διαχείρισης. Οι αξιώσεις τους περιλάμβαναν απώλεια συντήρησης και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Η διαφορά επιλύθηκε συμβιβαστικά κατά την διάρκεια της επιδικίας.

Ο τρίτος μηχανικός του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ φορτηγού πλοίου A.G.O. υπέστη δολοφονική επίθεση από τον λιπαντή του πλοίου, συνάδελφό του. Το γραφείο μας εκπροσώπησε την οικογένεια του θύματος στα Ελληνικά Δικαστήρια. Πρωτοδίκως κρίθηκε ότι ο θάνατος του ναυτικού συνιστά αποζημιωτέο εργατικό ατύχημα, παρά το γεγονός ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών μεταξύ των ναυτικών. Κρίθηκε ότι η παράλειψη των προϊσταμένων των ναυτικών, αξιωματικών του πλοίου, οι οποίοι ήσαν σε γνώση της εχθρότητάς τους και της βίαιης προδιάθεσης του δράστη, να αποσοβήσουν το μοιραίο αποτέλεσμα, με λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας του θύματος κατά τον χρόνο της παραμονής του στο πλοίο, συνιστά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους και θεμελιώνει υποχρέωση των πλοιοκτητών να αποζημιώσουν την οικογένεια του θύματος. Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη δικαστική απόφαση.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία την οικογένεια ναυτικού που απεβίωσε από θερμοπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας του επί του πλοίου A.V., ενώ βρισκόταν σε λιμένα της Μέσης Ανατολής, εξαιτίας ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών και συνθηκών καύσωνα. Κρίθηκε από το δικαστήριο ότι ο θάνατος του ναυτικού συνιστά εργατικό ατύχημα και επιδίκασε στην οικογένειά του αποζημίωση εις βάρος των πλοιοκτητών. Το δικαστήριο έκρινε ακόμα ότι εργατικό ατύχημα συνιστά και ο θάνατος που οφείλεται σε «ασθένεια», καθώς επίσης και η επιδείνωση ασθένειας του ναυτικού, όταν η πρόκληση ή επιδείνωση της «ασθένειας» οφείλεται σε παράγοντες για τις οποίες ευθύνεται η εργασία και παραμονή του ναυτικού στο πλοίο, καθώς και όταν από τους υπευθύνους αξιωματικούς του πλοίου, προστηθέντες των πλοιοκτητών, δεν λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόνοιας της υγείας και ασφάλειας των ναυτικών.

Στις 21 Ιανουαρίου 2011 δέκα πειρατές σε ταχύπλοο επιτέθηκαν και επέβησαν στο υπό σημαία Αγ. Βικεντίου και Γρεναδίνων Νήσων φορτηγό πλοίο Ρ. που ήταν αγκυροβολημένο στη Νιγηρία. Κατά την διάρκεια της πειρατείας τραυματίσθηκε σοβαρά ναυτικός, τον οποίο πυροβόλησαν και στα δύο πόδια του. Ασκήθηκε αγωγή κατά των ιδιοκτητών και των εφοπλιστών του πλοίου στα Ελληνικά Δικαστήρια και πριν την δίκη παρασχέθηκε από τους εναγομένους ασφάλεια των απαιτήσεων, μετά από συντηρητική κατάσχεση του πλοίου στον Πειραιά. Η διαφορά επιλύθηκε με εξώδικο συμβιβασμό και καταβλήθηκε στο ναυτικό αποζημίωση για την ανικανότητα προς εργασία που του προκάλεσε ο τραυματισμός του.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε τις οικογένειες δέκα ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους όταν βυθίστηκε το πλοίο K.I. όπου επέβαιναν και εργάζονταν, μετά από σύγκρουση με το πλοίο A.DP. To A.DP κατασχέθηκε συντηρητικά προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των οικογενειών των θανόντων ναυτικών, στο Ρόττερνταμ της Ολλανδίας. Μετά από άσκηση αγωγών για αποζημίωση στα Ελληνικά Δικαστήρια, η υπόθεση έκλεισε συμβιβαστικά.

Αλιεργάτης Αιγυπτιακής υπηκοότητας, εργαζόμενος στο υπό ελληνική σημαία αλιευτικό Κ.Λ., έπεσε στη θάλασσα ενώ χειριζόταν αλιευτικά δίχτυα και πνίγηκε. Η χήρα, τα τέκνα, η μητέρα και τα αδέλφια του θανόντος έλαβαν αποζημίωση μετά από δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεών τους, καθώς αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι ο πλοίαρχος του αλιευτικού δεν είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του ναυτικού και δεν προέβη στις επιβεβλημένες ενέργειες για την διάσωσή του μετά την πτώση του στη θάλασσα.

Ναυτικός Αιγυπτιακής υπηκοότητας που υπηρετούσε επί του υπό σημαία Αγ. Βικεντίου και Γρεναδίνων Νήσων φορτηγού πλοίου V., απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή κατά την διάρκεια της ναυτολόγησής του. Ασκήθηκε αγωγή αποζημίωσης λόγω εργατικού ατυχήματος κατά των ιδιοκτητών και εφοπλιστών, διότι ενώ ο θανών υπέφερε επί μέρες προ του θανάτου του από πόνο στο στήθος, οι προϊστάμενοί του αξιωματικοί του πλοίου δεν του προσέφεραν την δέουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά αντιθέτως τον υποχρέωσαν να συνεχίσει να εργάζεται, με αποτέλεσμα την μοιραία κατάληξη. Η υπόθεση επιλύθηκε συμβιβαστικά σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ναυτικός υπηκοότητας Φιλιππίνων που υπηρετούσε επί του ελληνικού πλοίου Α.Μ. έπεσε στην θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και απεβίωσε λόγω πνιγμού. Ασκήθηκε αγωγή αποζημίωσης για λογαριασμό των συγγενών του θανόντος ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και επιδικάσθηκε στην οικογένεια αποζημίωση κατά την περί αντικειμενικής ευθύνης του εργοδότη για αποζημίωση σε εργατικά ατυχήματα, ενώ ο ισχυρισμός των πλοιοκτητών ότι ο θάνατος οφείλεται σε αυτοκτονία του ναυτικού απορρίφθηκε.

Στις 25 Δεκεμβρίου 2009, ενώ το υπό ελληνική σημαία φορτηγό πλοίο Α.W., έμφορτο με χάλυβα, έπλεε από Βραζιλία στο Τέξας των ΗΠΑ και βρισκόταν περί τα 90 ναυτικά μίλια βόρεια της ακτής της Βενεζουέλας, συνέβη έκρηξη στο εστιατόριο του πλοίου και η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Από την έκρηξη και την φωτιά τραυματίσθηκαν θανάσιμα εννέα μέλη του πληρώματος. Το γραφείο μας εκπροσώπησε τις οικογένειες επτά από τα εννέα θύματα της τραγωδίας. Επιτεύχθηκε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με καταβολή αποζημίωσης στους εντολείς μας, μετά από την άσκηση αγωγών ενώπιον των δικαστηρίων του Πειραιά.

Ναυτικός που υπηρετούσε στο φορτηγό πλοίο S.R. προσβλήθηκε από ελονοσία και μετά από σύντομη ασθένεια απεβίωσε. Η χήρα, τα ανήλικα τέκνα και οι γονείς του θανόντος έλαβαν αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής τους οδύνης, καθώς αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι συνέτρεξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο και στην παροχή κατάλληλης ιατρροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο υποπλοίαρχος του υπό σημαία Παναμά φορτηγού πλοίου AL. υπέστη σοβαρό τραυματισμό όταν βαρύ μεταλλικό αντικείμενο έπεσε στο πόδι του κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης, εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού του γερανού από άλλο μέλος του πληρώματος. Ο ναυτικός άσκησε τις αξιώσεις του στα δικαστήρια του Πειραιά και του επιδικάσθηκε πλήρης αποζημίωση για την αναπηρία και ανικανότητα προς εργασία που του προκάλεσε ο τραυματισμός του, καθώς αποδείχθηκε ότι το ατύχημα οφειλόταν σε πλημμελή μέτρα ασφαλείας της εργασίας στο πλοίο.

Το πλοίο Κ. βυθίστηκε ενώ έπλεε στη Μεσόγειο με αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέλη του πληρώματος χάθηκαν. Το γραφείο μας εκπροσώπησε τις οικογένειες εννέα ναυτικών και απέδειξε με τη βοήθεια τεχνικών εμπειρογνωμόνων ότι το πλοίο βυθίστηκε επειδή ήταν πλημμελώς συντηρημένο και βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Ασκήθηκαν αγωγές αποζημίωσης ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και η υπόθεση συμβιβάστηκε κατά την επιδικία.

Πέντε Αιγύπτιοι αλιεργάτες, που μαζί με δύο Έλληνες ναυτικούς αποτελούσαν το πλήρωμα του αλιευτικού, χάθηκαν στο ναυάγιο. Ασκήθηκαν αγωγές για αποζημίωση των οικογενειών τους ενώπιον των Δικαστηρίων του Πειραιά και εκτελέσθηκε η δικαστική απόφαση που επιδίκασε αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων αλιεργατών κατά της μονοβάπορης πλοιοκτήτριας εταιρίας με δέσμευση των δικαιωμάτων της εταιρείας επί του ασφαλίσματος σε αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία.

Το υπό κυπριακή σημαία φορτηγό πλοίο A.C. συγκρούσθηκε στο στενό του Ευρίπου με αλιευτικό σκάφος, με αποτέλεσμα την βύθιση του αλιευτικού. Πέντε αλιεργάτες χάθηκαν κατά το συμβάν. Το γραφείο μας εκπροσώπησε τις οικογένειές τους και επιτυχώς συνέβαλε στην συμβιβαστική καταβολή αποζημιώσεων στους εντολείς μας, μετά από άσκηση αγωγών στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε τις οικογένειες τεσσάρων υπαξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση. Ασκήθηκαν αγωγές τόσο κατά του ακτοπλοϊκού οχηματαγωγού – επιβατηγού ΣΑΜΑΙΝΑ όσο και κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Και οι δυο αγωγές είχαν επιτυχές αποτέλεσμα και στις οικογένειες των θυμάτων επιδικάσθηκαν σημαντικότατες αποζημιώσεις εις βάρος και των δύο εναγομένων.

Μετά από 25 ημέρες συνεχούς ναυτικής υπηρεσίας εν πλώ, τα μέλη του πληρώματος έλαβαν ολιγόωρη άδεια για να ψυχαγωγηθούν σε λιμάνι του εξωτερικού όπου κατέπλευσε το πλοίο για φόρτωση. Κατά την διάρκεια της επιστροφής ενός εκ των ναυτικών στο πλοίο, σε προχωρημένη νυκτερινή ώρα, ο τελευταίος δέχθηκε δολοφονική επίθεση από αγνώστους. Το γραφείο μας εκπροσώπησε την οικογένεια του θανόντος στην διεκδίκησή τους στα Ελληνικά Δικαστήρια αποζημίωσης από τους πλοιοκτήτες λόγω εργατικού ατυχήματος, απώλεια συντήρησης και ψυχική τους οδύνη. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο θανάσιμος τραυματισμός του ναυτικού συνιστούσε εργατικό ατύχημα, παρά το γεγονός ότι συνέβη εκτός του πλοίου και σε χρόνο άσχετο με την εκτέλεση της υπηρεσίας του, από άσχετους προς το πλοίο δράστες, δεδομένου ότι η ψυχαγωγία των ναυτικών είναι ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της εργασιακής τους σχέσης, εξαιτίας της φύσης της ναυτικής εργασίας και είναι απαραίτητη για την ψυχική τους υγεία και ισορροπία.