ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα  δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχουν αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με ζημίες που προκαλούνται από ελαττωματικά προϊόντα. Έχουμε με επιτυχία εκπροσωπήσει και χειρισθεί τις αξιώσεις για αποζημίωση μεμονωμένων θυμάτων όσο και μεγάλων ομάδων ζημιωθέντων. Στην προετοιμασία και στην παρουσίαση των υποθέσεων αυτών στο δικαστήριο το γραφείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους.

Υποθέσεις μας, ενδιεκτικά:

  • απαιτήσεις γυναικών που υπέστησαν σοβαρές βλάβες της υγείας τους αλλά και της εξωτερικής μορφής τους από την χρήση καλλυντικών προϊόντων και εμφυτευμάτων, συμπεριλαμβανομένων σιλικονούχων εμφυτευμάτων στήθους, καθώς από αισθητικές επεμβάσεις (εμφυτεύματα DOW CORNING, εμφυτεύματα Poly Implant Protheses – PIP, DERMALIVE αισθητικές επεμβάσεις προσώπου κ.α.)
  • απαιτήσεις ασθενών για βλάβη της υγείας τους εξαιτίας αλλεργικής αντίδρασης σε συγκεκριμένα φάρμακα
  • δηλητηριάσεις από τρόφιμα, εμφιαλωμένο νερό, καλλυντικά.

Αιμορροφιλικοί: Για διάστημα είκοσι περίπου ετών εκπροσωπήσαμε επιτυχώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αιμορροφιλικών, μεγάλη ομάδα Ελλήνων αιμορροφιλικών. Διεκδικήσαμε από τις φαρμακευτικές παρασκευάστριες εταιρείες και τρίτους υπεύθυνους, σε περισσότερες από μια χώρες και με πολλαπλές δικαστικές διαδικασίες, και πετύχαμε την καταβολή αποζημιώσεων στους παθόντες και τις οικογένειες τους για την μόλυνσή τους από τους ιούς HIV και/ή HCV μέσω εξειδικευμένων αντιαιμορροφιλικών παραγώγων και σκευασμάτων που εισάγονταν στην Ελλάδα και χορηγούνταν στους πάσχοντες (FactorVIII, FactorIX).