ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει και έχει με επιτυχία διεκδικήσει ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, καθώς επίσης σε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες αλλοδαπές δικαιοδοσίες, τις αξιώσεις εργαζομένων που έχουν διαγνωσθεί με βλάβες της υγείας τους εξαιτίας της έκθεσής τους σε εργασιακό περιβάλλον όπου υπήρχε αμίαντος, συμπεριλαμβανομένων πασχόντων από μεσοθηλίωμα υπεζωκότος, καρκίνο του πνεύμονος και του εντέρου, αμιάντωση, σοβαρές διαταραχές της αναπνοής και άλλες. “Εχουμε επίσης χειρισθεί τις αξιώσεις οικογενειών θυμάτων αμιάντου, όταν, δυστυχώς, η επαγγελματική ασθένειά τους κατέληξε σε θάνατο.

Όλα τα ατμοκίνητα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για δεκαετίες από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και είχαν παραχωρηθεί στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο είχαν μονώσεις από αμίαντο στους λέβητες, στις μηχανές, στις τουρμπίνες, στις σωληνώσεις τους και αλλού. Οι αξιωματικοί και τα πληρώματα των πλοίων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που διαβιούσαν, εργάζονταν και συμμετείχαν ενεργά κατά την διάρκεια επισκευών στα πλοία αυτά, εκτέθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε περιβάλλον όπου υπήρχαν ίνες αμιάντου και, δυστυχώς, πολλοί εξ αυτών υπέστησαν τις βλαβερές και μη αναστρέψιμες ούτε ιάσιμες συνέπειες στην υγεία τους. Τέτοιες βλάβες, οι οποίες παρουσιάζουν συμπτώματα μετά την πάροδο δεκαετιών ενίοτε από την έκθεση στο επιβλαβές υλικό, είναι το μεσοθηλίωμα υπεζωκότος, ο καρκίνος, οι αναπνευστικές διαταραχές, η αμιάντωση.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε και εξακολουθεί να ενεργεί, σε συνεργασία με αμερικανούς δικηγόρους, για λογαριασμό αξιωματικών που παρουσίασαν προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με τον αμίαντο, για την αποζημίωσή τους από τις εταιρείες που κατασκεύασαν τα εξαρτήματα που περιείχαν αμίαντο και κατά των πτωχευτικών τους περιουσιών, αλλά και κατά κάθε άλλου υπευθύνου.

Τα πολεμικά πλοία δεν ήσαν δυστυχώς τα μόνα που έφεραν εξοπλισμό με μόνωση από αμίαντο. Η πλειονότητα των εμπορικών και επιβατηγών πλοίων σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν κατά τις παρελθούσες δεκατετίες μονώσεις από αμίαντο στα μηχανοστάσια αλλά και στους χώρους ενδιαίτησης και παραμονής των ναυτικών και των επιβατών, στις κουζίνες, στα εστιατόρια, στις καμπίνες, στα λουτρά.

Όσοι εργάσθηκαν στα πλοία αυτά εκτέθηκαν στις επιβλαβείς συνέπειες της εισπνοής και κατάποσης των μη ορατών με γυμνό οφθαλμό ινών αμιάντου και πολλοί εξ αυτών παρουσίασαν σοβαρές βλάβες της υγείας τους, πολλά χρόνια αργότερα. Συχνά μάλιστα τα προβλήματα αυτά δεν αναγνωρίζονται από τους ιατρούς ότι σχετίζονται άμεσα με την έκθεση των ασθενών στον αμίαντο.

Δικηγόροι του γραφείου μας με εξειδικευμένη γνώση στις υποθέσεις αμιάντου, εκπροσωπούν ναυτικούς του εμπορικού ναυτικού στην διεκδίκηση των αξιώσεών τους για αποζημίωση κατά παντός υπευθύνου, στα ελληνικά ή σε αλλοδαπά δικαστήρια, ανάλογα με τα ειδικά περιστατικά και χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε υπόθεσης.

Το μεσοθηλίωμα υπεζωκότος και άλλες σοβαρές παθήσεις που προκαλεί η εισπνοή ινών αμιάντου κατά την εργασία, δεν περιορίζονται σε ναυτικούς, αλλά συναντώνται και σε εργαζόμενους σε άλλες ειδικότητες όπου χρησιμοποιείτο ευρέως το υλικό αυτό, που είχε μεν εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες, όμως αποδείχθηκε τόσο βλαβερό για τους χρήστες του. Σε περιβάλλον με αμίαντο εκτέθηκαν στο παρελθόν μηχανικοί, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι και εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων σε μηχανουργεία, ναυπηγεία, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σούδας στην Κρήτη αλλά και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια και υπηρεσίες.

Οι παθόντες από ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο και οι οικογένειές τους έχουν την δυνατότητα να επιδιώξουν αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπεύθυνες εργοδοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει και εξαφανισθεί μετά την πάροδο του μακρού χρόνου που συνήθως μεασολαβεί από την έκθεση του εργαζόμενου στον βλαβερό αμίαντο μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων αποτόκων νοσημάτων.

Ενδεικτικές ενδιαφέρουσες υποθέσεις του γραφείου μας

Με πρόσφατη απόφαση που εξέδωσε σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, υποχρέωσε το Πολεμικό Ναυτικό να καταβάλει αποζημίωση σε Απόστρατο Αξιωματικό του, ο οποίος ασθένησε από μεσοθηλίωμα υπεζωκότα πνεύμονα, οφειλόμενη στην έκθεσή του σε αμίαντο κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του.

Τα Δικαστήριο δέχεται και επιβεβαιώνει την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήτοι του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο επί σειρά ετών παρέλειψε να αφαιρέσει – απομακρύνει τον αμίαντο αλλά και να λάβει στοιχειώδη μέτρα προστασίας των υπηρετούντων στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις γενικότερα.

Ο ανωτέρω δικαιωθείς Αξιωματικός ΠΝ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε ενώπιον του ΔΠΑ από το Γραφείο μας, είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών σε πλοία του ΠΝ που έφεραν μεγάλες ποσότητες αμιάντου στα κατασκευαστικά τους τμήματα και ως μονωτικό μηχανημάτων και εξοπλισμού τους, όπως μεταξύ άλλων στο ΑΤ ΝΑΥΑΡΙΝΟ, στο ΑΤ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, στο ΔΠ ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ, κλπ. Εξαιτίας της καθημερινής έκθεσής του σε ίνες αμιάντου, ο Αξιωματικός εκδήλωσε αρκετά χρόνια μετά την αποστράτευσή του μεσοθηλίωμα υπεζωκότα (μορφή καρκίνου του πνεύμονα). Το ΔΠΑ δέχθηκε ότι αποκλειστικά υπαίτιο για την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στον απόστρατο πλέον Αξιωματικό, είναι το Ελληνικό Δημόσιο και για τον λόγο αυτόν ευθύνεται σε αποζημίωσή του, για την αποκατάσταση της τεράστιας ηθικής βλάβης που έχει υποστεί.

Έλληνας ναυτικός του Εμπορικού Ναυτικού που διαγνώσθηκε με μεσοθηλίωμα υπεζωκότος, έλαβε πρόσφατα σημαντική αποζημίωση, κατόπιν συμβιβαστικής επίλυσης αξιώσεών του, τις οποίες ασκήσαμε για λογαριασμό του στα δικαστήρια των ΗΠΑ, κατά των πλοιοκτητών και κατασκευαστών των εξαρτημάτων των πλοίων όπου είχε υπηρετήσει, τα οποία έφεραν αμίαντο.

 Ο ναυτικός είχε επί σειρά ετών εργασθεί σε εμπορικά πλοία και επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια σε όλο τον κόσμο. Λόγω της ειδικότητάς του ως ηλεκτρολόγου αναγκαζόταν να εργάζεται κατά κύριο λόγω στην συντήρηση μηχανημάτων και την αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων, στο μηχανοστάσιο και τους λοιπούς χώρους εντός των πλοίων, όπου εκτίθετο αμίαντο, τις ίνες του οποίου εισέπνεε για χρόνια, χωρίς προφύλαξη και μέσα προστασίας εκ μέρους των εργοδοτών του.

 Αρκετά χρόνια μετά το πέρας της υπηρεσίας του εμφάνισε μεσοθηλίωμα υπεζωκότος στους πνεύμονες. Το γραφείο μας ανέλαβε να εκπροσωπήσει τον Έλληνα ναυτικό και ασκήθηκε, σε συνεργασία με αμερικανούς συναδέλφους μας, αγωγή στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, εναντίον άνω των 25 διαφορετικών εργοδοτών του ναυτικού και κατασκευαστών εξαρτημάτων του πλοίου που έφεραν αμίαντο, πολλοί από τους οποίους είχαν έδρα ή εγκατάσταση στις ΗΠΑ.

Μετά από δικαστικούς αγώνες πλέον των δύο ετών προ αντίκρουση προδικαστικής ένστασης των εναγομένων ότι τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν είχαν αρμοδιότητα να επιληφθούν της υπόθεσης, η σχετική ένσταση απορρίφθηκε. Στην συνέχεια επιτεύχθηκε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με καταβολή από τις αντίδικες εταιρίες σημαντικής αποζημίωσης στον παθόντα  Έλληνα ναυτικό.

Το Εφετείο Αθηνών επικύρωσε απόφαση αποζημίωσης της οικογένειας αποβιώσαντος αποστράτου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού με την ειδικότητα του Μηχανικού, ο οποίος απεβίωσε το 2011 μετά από εκδήλωση καρκίνου του πνεύμονα λόγω της μακροχρόνιας έκθεσής του σε αμίαντο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η επαγγελματική έκθεση του αποστράτου ΠΝ λόγω της εισπνοής ινών αμιάντου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση κακοήθους νόσου στους πνεύμονες και
στη συνέχεια το θάνατό του.