Η εκφόρτωση των κατωτέρων χώρων οχημάτων, των κλειστών δηλαδή γκαράζ του πλοίου NORMAN ATLANTIC στο λιμάνι του Μπάρι Ιταλίας, αναμένεται να αρχίσει την επόμενη εβδομάδα, με τα ΙΧΕ να πρέπει αναμβισβήτητα να θεωρούνται ολοσχερώς κατεστραμμένα, λόγω της έκθεσής τους κατ’ αρχήν σε υψηλές θερμοκρασίες και καπνό κατά την διάρκεια του συμβάντος και στην συνέχεια, επί μακρόν, σε άκρως ακατάλληλες συνθήκες.