Χρήστος Ιω. Μόσχος

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1985. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 1989, μετά από ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησής του. Μετά από ενεργή άσκηση της δικηγορίας επί σειρά ετών προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και στην συνέχεια παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2004.

Τομείς Δραστηριότητας

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Δίκαιο Συμβάσεων

Ακίνητα

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά