Συνέδριο Τροχαίων και Τουριστικών Ατυχημάτων της PEOPIL – Φρανκφούρτη Γερμανίας Μάιος 2019

Η Σιλίνα Παυλάκη και ο Χρήστος Μόσχος εκπροσώπησαν το γραφείο Παυλάκης-Μόσχος & Συνεργάτες στο συνέδριο Τροχαίων και Τουριστικών Ατυχημάτων της PEOPIL στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας στις 9 και 10 Μαΐου 2019.