Πασχάλης Χ. Μόσχος

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2014. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Αγγλία (LLM, 2015) με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο του Διαδικτύου και την Ιατρική Αμέλεια. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 2016.

Τομείς Δραστηριότητας

Ναυτικά Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Ιατρική Αμέλεια

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Άδειες Παραμονής

Γλώσσες

Greek, English