Ιωάννης Μ. Παυλάκης

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 2000 (LL.B – First Class Honors). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο University of Oxford, Faculty of Law (Brasenose College) το έτος 2001 (BCL) και εν συνεχεία από το Πανεπιστήμιο University of Cambridge, Faculty of Law (Wolfson College) το έτος 2002 (M.Phil – First Class Honors). Απέκτησε τίτλο επάρκειας στο ελληνικό δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 2003 και μετά από πρακτική άσκηση, ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς το έτος 2004. Το 2008 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ εφέταις και το έτος 2013 σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Τομείς Δραστηριότητας

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Ναυτικά Ατυχήματα

Ακίνητα

Αστικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά