Ηλίας Γ. Παυλάκης

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1989. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς το έτος 1991 και προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω το έτος 2002. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary and Westfield College του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 1990).

Τομείς Δραστηριότητας

Αεροπορικά Ατυχήματα

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά