Γεώργιος Χ. Μόσχος

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2007. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 2009). Έχει εγγραφεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προήχθη σε δικηγόρο παρ” Αρείω Πάγω το έτος 2018.

Τομείς Δραστηριότητας

Ναυτικά Ατυχήματα

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ακίνητα

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά