Γεώργιος Χ. Μόσχος

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2007. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών master από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, Αγγλία (LL.M, 2009). Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 2010 και προήχθη σε παρ’ εφέταις δικηγόρο το έτος 2014.

Τομείς Δραστηριότητας

Ναυτικά Ατυχήματα

Εκπροσώπηση Θυμάτων Ατυχημάτων

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ακίνητα

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά